ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKT
(pro MŠ STUDÁNKA zpracovala VU OP Božena Vojtová)

ZALOŽENÝ NA OCHRANĚ NAŠÍ PLANETY ZEMĚ
A CELÉHO VESMÍRU

MODRÁ
Modrá barva, barvička
to je v řece vodička.
Kdo přírodě pomáhá,
modrou barvu dobře zná.
Každý občas vyhodí,
co se doma nehodí.
Kontejner modrý
na papír je dobrý.

- DĚTI VE SVÝCH TŘÍDÁCH TŘÍDÍ ODPAD (papír, plast, sklo, baterie, náplně do tiskáren, směsný)
- RODIČE ŽÁDÁME O SPOLUPRÁCI
- ŠKOLKA POŘÍDILA SBĚRNÉ NÁDOBY
- JE MOŽNO ULOŽIT DO „KONTEJNÉRKŮ“ NEPOTŘEBNÉ BATERIE A NÁPLNĚ DO TISKÁREN
- VE VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH VŠECH TŘÍD JE OBSAŽENA ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST
- VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ - „ZÁCHRANNÝ KRUH“


Environmentální výchova a osvěta (dále jen EVVO)

 • umožňuje dětem žasnout, tvořit, pozorovat…a ne je strašit katastrofickými vizemi
 • pomáhá pomocí tradic, vytvářet identitu dítěte (objevovat jeho kořeny a zachovávat vše, co je pro náš národ charakteristické)
 • usiluje o harmonii osobnosti - pomáhá více využívat pravou mozkovou hemisféru (souvisí s rozvojem citů, krásy, hudby a tvořivosti) oproti levé (současný spotřební styl života založený na racionálním myšlení).

Výstižně cíl vyjadřuje tato myšlenka:
„To nejkrásnější, co můžeme zažít je tajemství. To je základní pocit, který stojí
u kolébky umění a vědy. Kdo se neumí divit, kdo neumí žasnout, ten je citem chudý…“Metody EVVO v naší škole:

 • pozorování (spontánní i zaměřené), využití lup, kelímků s lupami i dalekohledu hlavně při pobytu v přírodě, pokusy, pozorování
 • smyslové podněty (poznávání světa všemi smysly)
 • experimenty (jednoduché věci každý den)
 • narativní metoda (vyprávění příběhů různých národností)
 • práce s knihou (nejen encyklopedie)
 • exkurze (do okolí atd.)
 • beseda (se zajímavými lidmi)
 • dramatická výchova (zapojení dětí podle svých individuálních předpokladů)
 • práce (má smysl a cíl, produkt pro užitek druhého, péče o životní prostředí atd.)
 • slavnost (sejdeme se na slavnostech všichni, i s rodiči a přáteli školy)
 • projektové učení (pochopení toho, jak věci spolu vzájemně souvisí, výsledkem je produkt)


Aktivity školy v oblasti EVVO:
1. Třídíme odpad, spolupracujeme s rodiči
    Ekologické dny v mateřské škole: DH „Čistíme rybník“ hledáme věci z plastů, děti třídí samy,
    pracovní materiály

2. Při výtvarných činnostech využíváme a zpracováváme odpadový materiál

3. Vedeme děti k lásce a ochraně přírody
    Hledáme místo stvořené pro hraní, které vytvořila příroda – hledání v okolí mateřské školy, v lese,
    na zahradě (ztvárnění tohoto místa, jakoukoli výtvarnou technikou)
    Stromy dětem, děti stromům – jak si navzájem pomáháme, co si dáváme navzájem
    Školní zahrada – co se mi líbí a co ne? Jak jí chráníme, neničíme? Co bychom vylepšili?
   „Moje zahrada“ – výtvarné ztvárnění čehokoli
    Co vyprávěl starý pařez? – živočichové, rostliny, houby, stromy – vztahy

4. Využíváme encyklopedie – Svět – Vesmír – Země a planetární soustava

5. Využíváme mikroskop, lupu, zvětšovací sklo

6. Shromažďujeme zprávy a informace o stavu životního prostředí
    Ekologický průzkum – při vycházkách zaměřených na toto téma, hodnocení prostředí,
    okolí školky, města – čistota, třídění odpadu = srovnávání s tříděním odpad ve školce a doma.
    Kde bylo čisto, kde se mi líbilo a kde ne.
    Den bez auta v září, spolupráce s rodiči

7. Šetříme energiemi
    Špetka domácí a školní ekologie – jak umíme, neumíme hospodařit s vodou a energiemi
    v naší domácnosti, ve školce. Nápady dětí na domácí (školní) úspory šetřící prostředí a peníze.
    Jak likvidovat, zpracovat, skladovat, spalovat odpad (doma)

8. Putování kapky vody
    Pozorování počasí – postupné globální oteplování

9. Práce s knihou – středisko ekologické výchovy a etiky výchovy
    Jak na ekologickou výchovu v mateřské škole
    Lesní čarování
    Malované počasí