Barevný týden Země v MŠ Kopretina

 

I letos proběhl ve dnech 21.- 25.4. Barevný týden Země. Oslavili jsme ho s velkou parádou a celý týden jsme si pěkně užili. V pondělí byl svátek Velikonoční, bylo volno.

Další dny chodily děti do MŠ v různě barevném oblečení. V barvách symbolizující barvy Země – modré, zelené, žluté, oranžové.

O Zemi jsme si povídali, naučili jsme se báseň „Naše Země kulatá“. Shromažďovali jsme knihy, obrázky a předměty vztahující se k danému tématu.

Při ranních hrách děti vytvářely různé obrazce z plastových víček, květina, zvířátka, postavy, sluníčka. Dozvěděly se co znamená slovo EKOLOGIE a pojem chovat se ekologicky, kdo obývá naši Zemi- zvířata, lidé, rostliny, co nám Země dává. Jak se máme chovat abychom všechny tyto poklady zachovali, šetřit vodou i surovinami, třídit odpad. Právě povídání o třídění odpadu a recyklaci děti velice zaujalo. Umisťovaly odpadky do velkých plastových, barevně odlišených tašek. Odpadový materiál si přinášely z domova. Naučily se krátká říkadla z oblasti ekologie. Vystřihovaly malé barevné kontejnery, do nichž ukládaly obrázky různého druhu odpadu. Dětem se velice zamlouvala činnost s písmeny. Natištěné slovo EKOLOGIE rozstříhaly na jednotlivé hlásky a zpětně je podle vzoru skládaly. Také pracovaly se souborem „Ekologická výchova“. Vypravovaly příběhy podle obrázkových karet, skládaly puzzle, poznávaly, co do přírody nepatří, jak mohou přírodě pomoci.

Dětem se velmi líbilo hrát kelímkové pexeso, kdy pod kelímky hledaly dvojice drobných předmětů. Pracovaly s několika druhy grafických listů.

Namalovaly obrázky o přírodě, zachytily ji tak, jak by měla vypadat podle jejich představ.

Cvičili jsme s PET lahvemi, a velkými kelímky od jogurtu.

Při pobytu venku jsme pozorovali přírodu v okolí řeky Ohře, pozorovali a poslouchali jsme ptactvo, uskutečnili jsme delší vycházky do lesa a k rybníčku. Určovali jsme názvy stromů, osahali si kůru stromů, našli jsme choroše, poznávali rozdíly mezi keři a stromy, jmenovali jejich plody. Poznávali jsme luční i zahradní květiny a rostliny.

Překonávali jsme přírodní překážky, házeli šiškami na cíl i do dálky.

Z přírodního materiálu děti stavěly různé stavby.

Děti se učily správnému dýchání, procvičovaly gymnastiku mluvidel, artikulační a rytmická cvičení.

Opět jsme se zapojili do projektu „Už vím, jak na to“. Po celý týden nosili rodiče drobné elektrické spotřebiče, vybité baterie a starý papír.

Ve čtvrtek 24.4. jsme v rámci projektu „Chceme čisté město“ uspořádali brigádu na školní zahradě. Rodiče přišli s dětmi, vybaveni zahradním náčiním. Mladší děti sbíraly větvičky, starší shrabovaly suché listí a trávu. Při práci jsme měli příležitost i k neformálním rozhovorům a tím posílili spolupráci rodičů a školy. Děti zažily pocit z dobře vykonané práce.

Projekt „Barevný týden Země“ se nám vydařil a podařili se nám zrealizovat všechny připravené činnosti.

 

Zpracovala:

Čanakyová Jaroslava a Tvrzová Pavlína