VERNISÁŽ V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ

 

Dne 6. 6. 2016 se vypravilo 19 dětí z naší MŠ na slavnostní zahájení Vernisáže výtvarných prací dětí z 1. MŠ Komenského 7 pod názvem : Byl jednou jeden král.

Na tuto akci se děti z výtvarných kroužků pod vedením p. uč. E. Vodové / Motýlková a Sluníčková třída/ a M. Janů / Kytičková a Broučková třída/ průběžně pečlivě připravovaly. Postupně vznikaly různé grafiky, malby či kresby korunovačních klenot, Hradu Loket a Karlštejn, portréty Karla IV., sto korunové bankovy , Jelení Skok. Využívaly jsme různé techniky, barvy – vodové, tempery, tuše, dále pak wax pastely, uhel.

Paní ředitelka Mgr. Bc. Zdeňka Tichá společně s ředitelem Krajské knihovny PaedDr. Vratislavem Emlerem a paní Svobodovou, přivítali všechny přítomné.VUOP R. Kleinmannová z MŠ Mozartova, která vernisáž organizačně zajišťovala, popřála pěkné prožití celé akce.

Po zhlédnutí kulturního programu, který se skládal z hudebního vystoupení hry na flétničky pod vedením p. Kadeřábka a dětí z naší MŠ. Tanečním vystoupením dětí z MŠ Mozarova a společným přednesem básně o Karlu IV. všech zúčastněných, se konečně mohly děti pochlubit svými výtvarnými pracemi. Společně s rodiči si prohlédli výtvory své i ostatních dětí. Všichni jsme prožili příjemně strávené odpoledne. A pokud někdo z Vás nestihl samotné zahájení výstavy, má možnost navštívit ji až do konce měsíce června.

 

vernisaz v kk

 

Zapsala: Eva Vodová