Navštívili jsme 3D laboratoř.

 

V Gymnáziu Ostrov nad Ohří je vybudována  3D laboratoř v rámci projektu: „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“.Laboratoř umožňuje moderní interaktivní výukové metody – na učitelem komentovanou projekci 3D dokumentů, pro znázornění principů, zákonitostí a průběhu přírodních jevů, navazuje aktivní činnost žáků na interaktivních tabletech.

14. 3. 20016 jsme tu to laboratoř navštívili s „předškoláky“ naší školky. Měli jsme připravený autobus, který nás dovezl tam i zpět. Děti shlédly 3D  projekci na téma zdravověda – lidské tělo. Nejprve děti sledovaly 3D projekci s komentářem profesorky gymnázia RNDr. K. Ledvinové, která přiměřenou formou děti provázela celým úžasným putováním vnitřkem lidského těla.    Děti byly opravdu nadšené. Na dotazy prof. Ledvinové, vztahující se k dané projekci, děti vždy dokázaly správně odpovědět. Poté každá dvojice obdržela tablet, na kterém plnila úkoly vztahující se k lidskému tělu. Čas strávený v 3D laboratoři nám neskutečně rychle utekl a byl to čas pro děti přínosný.

 

T. Brožíková

 

3d 1 3d 2

 

3d 3 3d 4

 

3d 5