VÝLET NA BOŽÍ DAR – JEŽÍŠKOVA CESTA

 

Školní rok končí a je tu doba výletů, proto se i naše Kytičková třída vydala spolu s ostatními kamarády z Mateřské Školy na školní výlet..tentokrát na Ježíškovu cestu na Boží Dar. Maminky dětem zabalily ranečky s dobrůtkou, pitím a pláštěnkou, to kdyby se náhodou sluníčko nechalo od mraků vyhnat z oblohy . V půl deváté jsme nastoupili do přistaveného autobusu a : „hurá dobrodružství začíná!“

 

Vystoupili jsme kousek od náměstí ,paní učitelky  vyzvedly na místním Infocentru mapku a kartičky kam budeme zapisovat splněné úkoly. Malý okruh Ježíškovy cesty je dlouhý 5,6 km a na jeho trase je 7 stanovišť s úkoly,každé stanoviště má svého patrona v podobě Ježíškova pomocníka např.Královnu Větruli,netopýrka Pírka,Hvězdulku,Ťapťulu a další…dětem jsme nejprve přečetli jejich krátký příběh a potom zadání úkolu…všechny úkoly děti zvládly na výbornou,témata se týkala přírody a ekologické výchovy, ale také prověřila paměť při posledním úkolu u samotného Ježíška, kdy si děti musely vzpomenout na všechny jeho pomocníky, které na cestě potkaly J.. Mezi jednotlivými stanovišti s úkoly byla místa s průlezkami, kde si děti vždy chvíli odpočinuly a nebo se potěšily pohádkovou postavou v podobě krásných samorostů,ale také krásně vyřezaným Betlémem. V půlce cesty jsme si udělali lesní piknk, naplnili bříška a odlehčili batůžky od svačinek.

 

Za splněné úkoly čekala děti v Infocentru malá odměna v podobě razítka s Ježíškem na kartičku a časopis..potom jsme již celí utrmácení z  dlouhé cesty a horkého počasí, opět nastoupili do autobusu a vydali se zpět do MŠ.

 

vylet na bozi dar

 

Vypracovala: D. Kalianková