VERNISÁŽ – 2014

        

  Ve středu 18.6.2014 byla v Krajské knihovně v Karlových Varech, slavnostně zahájena  tradiční VERNISÁŽ výtvarných prací dětí z osmi odloučených pracovišť 1.MŠ Komenského 7.

          Tuto akci již řadu let organizačně zajišťuje vedoucí učitelka Pavla Růžičková a OP - MŠ Krymská 12.

          Sešla se zde celá řada dětí, rodičů, paní učitelek, paní ředitelka 1.MŠ – Bc. Mgr. Zdeňka Tichá a za knihovnu pan ředitel PaedDr.Vratislav Emler a paní Svobodová.

Děti si přichystaly doprovodný, kulturní program, který zahájily společně zarecitovanou básní 

 „ Kočička“. Ta je také ústředním tématem výstavy. Děti z Motýlkové třídy MŠ Krymské 12  kolektivně vytvořily plakát s kočičkou s osmi klubíčky, které představují osm odloučených pracovišť 1.MŠ.

Každá mateřská škola ještě vytvořila svůj velký obraz, zachycující život v přírodě.

V programu pak pokračovaly děti z MŠ Krymské 12, které přednesly báseň „ Paleta“. Následovalo hudebně pohybové vystoupení dětí z MŠ E. Destinové. Dále zahrály děti z 1.MŠ Komenského 7 na flétničky a závěr patřil jako vždy, tanečnímu vystoupení dětí z MŠ Krymská 12, které sklidilo velký potlesk.

Poté již mohly děti zaslouženě ochutnat občerstevní, které přichystala MŠ Krymská 10 společně  s MŠ Krymská 12. A hlavně se pochlubit obrázky, které nakreslily, či namalovaly. K vidění jsou zde různé výtvarné techniky, formáty, náměty, či trojrozměrné výtvory.

          Celou akci provázela velmi příjemná atmosféra, o kterou se postarali všichni přítomní. Vernisáž potrvá až do 21. 8. 2014 a kdo z Vás nestihl její zahájení je tímto srdečně zván. Všechna                                  díla jsou vystavena ve vstupní hale Krajské knihovny.

                                                                                                    

 Zapsala: Eva Vodová