Vánoční vystoupení u pošty

 

Ve čtvrtek 19. 12. 2013 v 15.30 hod. šest dětí ze Sluníčkové třídy a osm dětí z Broučkové třídy předneslo básničky se zimní a vánoční tématikou, zazpívalo písničky a koledy s rytmickými nástroji za doprovodu na elektronické varhany paní učitelkou Renatou Prokopovou a uvedením paní učitelkou Ilonou Chrobákovou. Za své vystoupení sklidili potlesk od svých rodičů, příbuzných, známých i náhodných kolemjdoucích diváků. Věříme, že takové setkání v chladném odpoledním čase všechny zahřálo u srdíčka.                       

Zapsala I. Chrobáková