PROJEKT VYPSANÝ MAGISTRÁTEM MĚSTA K TŘÍDĚNÍ ODPADU PRO ŠKOLY, RODIČE I DĚTI.

 

ZHODNOCENÍ

 

RODIČE VELICE DOBŘE SPOLUPRACOVALI NA TOMTO PROJEKTU.

MĚSÍC DOPŘEDU MĚLI INFORMACI O SBÍRÁNÍ VYBITÝCH BATERIÍ A STARÉHO PAPÍRU.

SHROMÁŽDILI JSME I STARÉ, ROZBITÉ, DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE.

V DEN  D  18. a 19. 11. 2013 JSME NAVÁŽILI:

 

99 kg PAPÍRU  a   26 kg BATERIÍ.

 

DĚTI SVÝM NADŠENÍM VTÁHLY RODIČE DO TÉTO AKCE.

NAVÁZALA SE DALŠÍ SPOLUPRÁCE.

DĚTI SI VÍCE ZAČALY UVĚDOMOVAT SOUNÁLEŽITOST S PŘÍRODOU,

PROHLOUBILY SI ZNALOSTI V OBLASTI TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE,

ZÍSKALY OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZPĚTNÝM ODBĚREM BATERIÍ.

 

DĚKUJI MOC ZA POCHOPENÍ, VSTŘÍCNOST A POMOC ZÚČASTNĚNÝM RODIČŮM.

 

VUOP Pavla Růžičková

6. 12. 2013