Solná jeskyně - Sluníčková třída

 

Poslední tři roky navštěvujeme nedalekou solnou jeskyni Karibik. I v letošním školním roce jsme s dětmi do solné jeskyně docházely. Začalo se chodit během ledna a celkem 10 pobytů, jsme ukončili na začátku dubna. Už  po předešlé zkušenosti , jsme byli velice spokojeni s paní instruktorkou, která se dětem plně věnovala, připravovala pro ně bohatý program a svým přátelským chováním a ochotou pomoci, byla u dětí velice oblíbená. Do solné jeskyně jsme docházeli každý pátek během dopoledne, už ve středu odpoledne se děti ptaly, kdy už bude pátek a my půjdeme relaxovat a užívat si prostředí solné jeskyně Karibik. Během školního roku solnou jeskyni Karibik navštívily i ostatní třídy naší školy.

 

solna jeskyne

 

Zapsala:L.Labajová