Vážení rodiče

 

Dne 4. 3. 2014 v úterý v 16.00 hod. jsme pro Vás zajistili

 

 přednášku Mgr. Bělohlávkové z Pedagogicko psych. poradny v Karlových Varech.

 

Je pro všechny rodiče, kteří  mají děti ve věku 3 – 6 let a chtějí vědět,
jak děti nejlépe připravit na školu.

 

 

Hovořit se bude o fyzické, sociální a psychické zralosti, o zrakovém vnímání, prostorové a pravolevé orientaci, o grafomotorice, smyslovém vnímání, o správném úchopu tužky, o koncentraci pozornosti.

 

Praktické příklady činností i Vaše konkrétní otázky Vám budou zodpovězeny.

 

Srdečně zveme všechny rodiče, o děti bude postaráno.

 

Využijte této možnosti.

 

Nahlaste Váš zájem učitelkám ve třídě.

 

 

Děkuji

VUOP Pavla Růžičková