Návštěva knihovny Kytičkové třídy „po druhé“

 

Dne 11. 2. se naše třída opět vydala do Krajské knihovny. Téma, které jsme pro naši druhou návštěvu vybrali, bylo „Klasické pohádky“. Paní knihovnice pro děti opět připravila poutavé pásmo, ve kterém nechyběly hádanky, kde děti hádaly názvy pohádek, hlavní postavy a jejich jména nebo předměty s pohádkou spojené. Po hádankovém prověření znalostí, si děti poslechly pohádky Otesánek, Šípková Růženka a O třech přadlenách. Paní knihovnice děti svým přednesem zaujala a po skončení četby si mohly některou z postav z přečtených pohádek nakreslit u stolku s pastelkami, který je v dětském oddělení stále k dispozici. Nakonec měly děti opět možnost volného výběru knih k prohlížení. Tentokráte byl velký zájem o prohlížení časopisů, děti si vzájemně sdělovaly, které znají a kupují s rodiči. Protože bylo chladnější počasí, zkrátili jsme si čekání na autobus na dětském hřišti poblíž zastávky, kde měly děti možnost se proběhnout a pohrát si na průlezkách. Už nyní se těšíme na náš poslední výlet za poznáním v tomto školním roce, který máme naplánovaný na květen a jeho téma budou Karlovarské pověsti.

 

navsteva knihovny

Vypracovala : D.Kalianková