Výlet na lanové centrum Linhart

 

Hned po Velikonocích 22. 4. nejstarší děti s paní učitelkou D. Kaliankovou a P. Růžičkovou vyjely vláčkem do stanice Březová v 9:04 hod. Na nádraží jsme došli včas, takže jsme si stačili říci zajímavosti z oblasti železniční dopravy, protože některé děti ještě vláčkem vůbec nejely. „ Ach jo, ta auta nás úplně pohltí.“

V Březové jsme po vystoupení z vlaku přecházeli  silnici, kde je hlavní tah na Plzeň, takže jsme zastavili dopravu, abychom mohli bezpečně přejít. Vzhůru do kopce a v 9:30 hod. už nás přivítalo plno dětí na Linhartu.

Byli zde i školáci a  děti z MŠ Komenského 7. Po cestě jsme nejdříve sbírali odpadky. Byli jsme na to vyzbrojeni igelitovými pytli a jednorázovými rukavicemi. Děti byly důkladné, sesbírali jsme drobný nepořádek, ale dlužno říci, že pytel jsme vůbec nenaplnili. Návštěvníci Linharta jsou ukáznění a odpadky nevyhazují. I my jsme veškeré obaly od dobrot dali do pytle, posilnili jsme se a už jsme šli zjišťovat své dovednosti v soutěžích, jako bylo třídění odpadu, chytání ne ryb z jezírka, ale nepořádku,  co do vody nepatří. Největší radostí bylo pro děti přelézání, podlézání překážek a vůbec pravý horolezecký ráj. Děti si vyzkoušely své možnosti v obratnosti a nebojácnosti. Některé děti ale své síly přecenily a ve výšce se začaly bát i když byly jištěné. Nic se nedělo, protože obsluha lanového centra děti sundala dolů. Trochu jsme se tím zdrželi, ale o to větší chuť jsme měli  na oběd. Zpět jsme šli pěšky a za necelou hodinu jsme už seděli u oběda. Příroda na jaře je nádherná, pozorovali jsme ptáky, počasí nám přálo, jen chvilku sprchlo, ale bylo teplo.

Děti dostaly sušenky a drobné dárky na hraní, měly z toho radost a nás těší, že se umíme radovat i z maličkostí.

 

linhart