Knihovna- Broučková třída

 

V pondělí 31. 3. 2014 jsme s dětmi navštívili naší krajskou knihovnu. V devět hodin nás mile přivítali v dětském oddělení, paní knihovnice dětem předčítaly knihu a měly pro děti připravenou i zábavnou hru. Když předčítání skončilo, děti se mohly po dětském oddělení porozhlédnout, pohrát si v hracím koutku a prohlédnout si knihy, které je zaujaly. Z dětské knihovny jsme zamířili do oddělení pro nevidomé, kde nám paní knihovnice půjčila knihy, aby si je děti mohly ohmatat a zjistit, jak těžké musí čtení pro nevidomé být. Děti si tu také prohlédly různé pomůcky, například psací stroj, hru „Člověče nezlob se“, a jiné zajímavé věci uzpůsobené pro používání nevidomými lidmi. Děti si užily i samotnou jízdu autobusem, kde byly velice hodné a ukázněné, navzájem se kontrolovaly a pomáhaly si při vystupování.

 

knihovna-broucci

 

Zpracovala Michaela Janů