Jazykové hrátky

 

Probíhají 2x týdně, děti jsou tu vedeny ke správné výslovnosti. Snažíme se předcházet špatným řečovým návykům hravou a zábavnou formou. Hlavní náplní jsou dechová a artikulační cvičení, dále rozvoj motoriky a myšlenkového vnímání.

 

jazykove hratky

 

Zpracovala Renata Prokopová