„Hry Bez Hranic“ - 20. 5. 2014

 

V letošním školním roce ,jsme se  vydali již na 7 ročník „Her bez hranic“. Je to zábavné dopoledne pro děti. Bylo připraveno 17 stanovišť  zaměřených na sport: běh, hokej,  fotbal, florbal atd. Celkem jelo 20 dětí v doprovodu učitelek I. Chrobákové a L. Labajové .Děti byly rozděleny do dvou družstev po 10.Během dopoledne jsme společně prošli skoro všechna stanoviště, pravidelně jsme se chodili občerstvovat ,pitný režim byl zajištěný. Na konci proběhlo slavnostní ukončení , děti byly odměněny medailí a malou sladkostí. Akce byla velice dobře organizována, počasí nám přálo. Děti byly velice spokojené , už se těšíme na další ročník.

                                                                

            hry bez hranic        

                                                                                                                          Zapsala:Labajová