VELIKONOČNÍ VERNISÁŽ

 

24. 3. 2015 se opět po roce, sešly děti z odloučených pracovišť 1. MŠ Komenského 7, na

Velikonoční výstavě v Krajské knihovně.

S předstihem jsme přemýšleli, co bychom vytvořili.

Děti z Motýlkové třídy, začaly nosit vyfouklá vajíčka a paní učitelky připravily ubrousky,

lepidla, štětečky a vzorové vajíčko.

Tentokrát jsme zvolili tzv. ubrouskovou techniku, kterou děti zdobily vajíčka. Zvládly ji velmi

dobře, i když činnost byla náročnější na jemnou motoriku, cit a zručnost.

Za pomoci paní učitelky děti navlékaly hotová vajíčka na tenké drátky.

Těmi jsme pak zdobili větve, které paní učitelky umístily do květináče s pískem a vytvořily tak

základ pro strom. Na školní zahradě jsme nastříhali větvičky buxusu a posbírali drobné

kamínky. Toto vše, pak dotvořilo finální vzhled „ Velikonočního stomu.“

Pilně jsme se učili společnou báseň a za naši MŠ, jsme si nachystali novou, jarní píseň.

Svým obsahem „ Tři housátka“, pěkně podkeslila celkovou atmosféru vystoupení.

Celý program byl pestrý a všechny děti se velice snažily.

Poté, čekala na děti drobná, sladká odměna.

Po skončení programu, následovala prohlídka celé knihovny. Ujala se nás paní knihovnice,

která nás nejprve seznámila s oddělením pro nevidomé. Děti zde určovaly, dle částí z

jednotlivých obrázků, k jaké pohádce patří.

Druhá prohlídka patřila audio oddělení, kde děti opět hádaly. Tentokrát, ale pohádkové

hudební ukázky. Na závěr, si paní knihovnice připravila věty, typické pro jednotlivé

pohádky a děti úspěšně určovaly, z jaké pochází.

Následně již měly děti možnost, pohrát si v dětském oddělení a prohlédnout si nachystané

knihy. Některé jsme si též zapůjčili pro školku a budeme s nimi pracovat a prohlížet si je. 

Dopravu do knihovny i zpět, zajišťoval přistavený autobus. Děti byly poučené o bezpečném

chování v dopravním prostředku. Sledovaly cestu, kudy jedeme, pojmenovali jsme si

významné budovy, které jsme míjeli – policii, Krajský úřad, knihovnu.

Na výstavu se děti velmi těšily, byly ukázněné, reagovaly na pokyny učitelek.

Celou akci jsme pojali slavnostně a děti se na ni také náležitě ustrojily.

Vernisáž můžete navštívit do 8. 4. 2015.

Paní učitelky Eva Vodová a Pavla Růžičková, doprovázely děti na této akci a společně s nimi

se podílely na přípravě výrobku a programu.

Fotografie z akce a přípravy na ni, si můžete prohlédnou na našich webových stránkách.

Zapsala: Eva Vodová