PŘEHLÍDKA MŠ KARLOVY VARY 2015 – THERMAL

 

2. MŠ K. Vary uspořádala 1. ročník přehlídky pódiových vystoupení předškolních dětí za finanční podpory Magistrátu města K. Vary ve velkém sálu hotelu Thermal. Z této MŠ vystoupily děti ze všech OP. Z 1. MŠ jsme se účastnily MŠ Doubí a my-Krymská12. Dále Nová Role a Božíčany. Celkem 18 vystoupení. Ve čtvrtek 23. 4. 2015 jsme po 9. hod. odjížděly 20 dětí, VOP P. Růžičková a I. Chrobáková na generální zkoušku. Problémy s hudbou, zvládnutí prostoru- věříme, že vše dobře dopadne. Zpět na oběd, bereme oblečení a vracíme se do Thermalu. Převlékání, příprava v mini šatnách, čekání na vystoupení se zdá nekonečné. Naštěstí jsme pátí. Umělci to mají fakt těžké.... 10 předškolaček v červených sukýnkách,mašle ve vlasech a 10 předškoláků v bílých košilích na skladbu „Škoda lásky“ tančí své vystoupení  „Pro radost“.Rytmická muzika roztleskala rodiče, příbuzné i hosty. Povedlo se a děti i učitelky jsou odměněné nejen potleskem,ale i květinami a oplatkami. Další program jsme sledovali s ostatními z hlediště. V půl páté byl závěr této zdařilé, náročné akce. S tanečním kroužkem , který vedu již řadu let, věřím, že rozvíjím schopnosti dětí , umět spolu-pracovat, překonávat překážky, dělat radost nejen sobě, ale i druhým. Přehlídka MŠ 2015 se vydařila snad i našim přispěním. Dík všem, kteří akci organizovali.                                                                                                                                                

Zapsala: Ilona Chrobáková

učitelka OP Krymská 12