Návštěva 1. tříd ZŠ Poštovní a ZŠ Dukelských hrdinů

 

Ve čtvrtek 8. 1. 2015 šly pí. učitelky L. Vaněčková Labajová a M. Janů s 20 dětmi předškolního věku do ZŠ Dukelských hrdinů. Ve dvou 1. třídách shlédly děti práci svých  loňských kamarádů a aktivně se zapojovaly do činností, které paní učitelky připravily. V úterý 13.1. 2015  druhá skupina 20 dětí s uč. Vodovou a Chrobákovou navštívila ZŠ Poštovní . Děti se účastnily ve třech prvních třídách  jedné vyučovací hodiny , viděly své kamarády „prvňáčky“.  P. uč. Mastná , Lembacherová i Šnajdrová chválily připravenost našich dětí pro vstup do školy. Děti se seznámily s prostředím a všechny se těší k zápisu do 1 třídy ZŠ, kam nastoupí po prázdninách  v září 2015.

Zapsala: Ilona Chrobáková

Lucie Vaněčková Labajová