NÁVŠTĚVA U HASIČŮ

1. 6. 2015 jsme se vydali s 23 dětmi z Motýlkové třídy na návštěvu hasičů, kterou jsme pro ně nachystali v rámci oslav MDD, jako jednu z dalších akcí k tomuto svátku / již jsme podnikli výlet vláčkem do Bečova do botanické zahrady, uspořádali jsme karneval a chystáme se poznávat naše prameny/.

Během cesty tam i zpět jsme si procvičili bezpečnou chůzi a přechod přes velmi rušné vozovky v Tuhnicích a Rybářích. Nechyběly nám bezpečnostní vesty a terčík. Vše jsme zvládli na výbornou. Vedoucí dvojice dětí vždy zastavila tam, kde jim určila paní učitelka. Starší kamarádi vedli mladší a učili je tak přirozenou cestou spolupracovat, přizpůsobit vzájemně své temto chůze a ohlídat je v rámci svých sil. Musíme děti pochválit a zejména ty nejmladší. Na vše samozřejmě dohlížely obě paní učitelky. Poznali jsme část města – Rybáře, prodejnu Lidl a děti nemohly, neopomenou, okomentovat MC Donald, který velmi dobře znají. Cestou jsme si prohlédli velmi zdařilé výtvory tzv. sprejerů. A pozastavili jsme se u kresby Karla IV, vysvětlili jsme si, kdo to byl, čím je významný a prohlédli jsme si znak našeho města a kamzíka a jak je spjat s historii našeho města. Velmi mile, nás překvapil nově vybudovaný přírodní Fit park, který některé děti navštěvují se svými rodiči. Škoda jen, že z časových důvodů jsme se zde nemohli zdržet a chvilinku se protáhnout.

A již jsme se ocitli před cílem naší cesty, kde nás uvítal nprap. Mgr. Milan Mráz a nstržm. Michal Fridrich, který nás provedl budovou. Děti poznaly tělocvičnu, ložnici, odpočinkovou a školící místnost. Zde jsme shlédli filmovou projekci, jak se chovat při požáru, kam a jak volat. Poté jsme se přesunuli do garáží k požárním automobilům, které byly velkým lákadlem pro všechny, zejména však pro chlapce. Poznali jsme vybavení těchto vozů, praktickou ukázku, při které jsme se dozvěděli, že hasiči při zásahu postupují vždy ve dvojicích a naprosto se na sebe musí spoléhat a spolupracovat. Jeden druhého jistí a postupují vždy opatrně. Nyní již víme, že v místnosti plné kouře se máme dostat co nejníže, snažit se dostat např. k oknu a jak na sebe upoutat pozornost. Vyslechli jsme si cvičné hlášení o fiktivním požáru hraček v naší školičce. A moc jsme si odychli, že to bylo jenom jako. Viděli jsme, jak rychle se hasič přesune po tyči k automobilu.

Návštěva hasičů byla pro všechny moc pěkným a hlavně poučným zážitkem. Na zpáteční cestě nás popoháněla chuť na výborné jahodové knedlíky.

Další den jsme si naše prožitky a poznatky osvěžili hrou na hasiče, rozhovorem a obrázky, které nakreslily nejstarší děti.

 

Vypracovala: Eva Vodová

2. 6. 2015