Návštěva Městské policie Karlovy Vary v naší mateřské škole

 

6 .2. a 9. 2. 2015 navštívil naší mateřskou školu příslušník Městské policie Karlovy Vary. Jako první se besedy zúčastnily děti ze třídy Broučků a Sluníček, další den akce proběhla pro Kytičky a Motýlky.

Příslušník městské policie se dětem představil a jako první bod programu bylo seznámení dětí s tím, co vše policista musí mít u sebe, jak má být správně oblečen. Policista kladl dětem otázky, a tak byly děti aktivně zapojeny. Za každou správnou odpověď dostávaly obrázek s policejní tématikou. Hledaly na uniformě znak Městské policie Karlovy Vary, mohly si prohlédnout a ohmatat obušek, pouta, vysílačku a s velkým potěšením si vyzkoušely policejní čepici. Některé statečné děti si nechaly nasadit i pouta.  Zkoušely, jak se správně do vysílačky hovoří – volá. Na závěr měl pan policista připravený obrazový materiál, který doplňoval vyprávěním příběhů o holčičce. Vyprávění se týkala témat: bezpečnost na silnici, jak správně přecházet silnici, kde si můžeme hrát, a že nemáme mluvit s cizími lidmi. 

Děti byly do vyprávění příběhů zapojeny a říkaly, jaké chyby holčička na obrázku udělala, a jak by to mělo být správně. Děti byly velice šikovné a na závěr obdržely poučné omalovánky.

T.Brožíková

 

navsteva mestske policie