Rozvíjíme grafomotorické schopnosti předškoláků

 

1.    Při kreslení a psaní musí docházet k souhře očí a ruky, jednotlivé pohyby se zjemňují a zdokonalují.

2.    Jestliže má dítě nedostatek pohybu a méně zaměstnává ruce, grafomotorické schopnosti jsou u dítěte problémové.

3.    Je třeba uvolňovat zápěstí, správně sedět, na tužku netlačit.

4.    Při kreslení se učí děti zklidnit, soustředit se na činnost, být pečlivé, trpělivé – vybarvování.

5.    Trénovat správný úchop pastelky, uvolňovat ramenní, loketní a zápěstní kloub.

6.    Souhru zraku a pohybů ruky rozvíjíme činnostmi jako jsou házení, chytání, konstruování, sebeobsluha,
 prstová cvičení.

7.    Píšeme do vzduchu, na záda a hádáme, co jme nakreslili.

8.    Dítě, které tužku drží špatně, denně trénuje, je třeba ocenit snahu dítěte.

9.    Řízená kresba, napodobování jednotlivých čar.

10.  Tužku umí držet již dvouleté dítě, jestliže si s ním rodiče kreslí.

11.  Správný úchop je důležitý, aby děti nebyly z psaní unavené.

12.  Správnému držení napomáhá trhání papírů, sbírání drobných předmětů, modelování, trojúhelníkové
 tvary pastelek a tužek. Ruka v lokti je pokrčená do pravého úhlu.