DIVADLO ONDŘEJ
POHÁDKA O ŘECE OHŘI

 

V úterý 27. 1. 2015  od 9:00 hod. proběhlo v MŠ divadlo jednoho herce. Pohádky z naší oblasti nebývají tak často hrávány . Herec si po celou  hodinu dokázal udržet pozornost dětí. Zapojoval děti do děje, předříkával  text, pohybově ztvárňoval  s dětmi. Pohádkové postavy, zpíval , jednoduše vesele i děti převlékal , měl jednoduché kulisy. Dokázal děti rozesmát , zklidnit, vtáhnout do děje. V závěru byl odměněn zaslouženým potleskem.

 

                                                                                              Zapsala: Ilona Chrobáková