„DĚTSKÝ DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY”

 

Program probíhal na školním sportovním hřišti a přilehlém travnatém prostoru. Při příchodu nás vítala hudba, známé dětské písničky, které okamžitě vnesly mezi účastníky veselou náladu. Po nastoupení přítomných škol nás přivítala a s programem seznámila paní učitelka 1. stupně.  Na přípravě a vlastní realizaci celého programu se aktivně podíleli žáci 8. a 9. tříd. Po slavnostním zahájení her, byly děti rozděleny do skupinek po šesti, každou skupinku si převzala žákyně 9. ročníku a společně se označily stejným symbolem, např. sluníčka, kytičky..., a tak vznikly týmy, které měly svého průvodce všemi připravenými stanovišti. Tento jejich asistent je provázel, dodával odvahu, ale také zaznamenával body, které při plnění úkolů jednotlivé děti získaly. Stanovišť bylo připraveno tolik, že vůbec nevznikaly prostoje, neboť vždy bylo některé volné. Já jsem je opravdu nepočítala, ale odhadem jich bylo nejméně 20!! U každého stanoviště byli vždy připraveni 2 -3 žáci, kteří daný úkol skupině náležitě vysvětlili. Rozmanitost úkolů, které se na stanovištích plnily, byla opravdu veliká, byly zaměřené na sportovní výkon, obratnost, odvahu, postřeh, rychlost, koordinaci (projdi pavučinou), jemnou motoriku (sběr kytiček kolíčkem, chytání rybiček), děti měly i možnost ukázat své znalosti ve vědomostních úkolech, které byly vhodně zvolené k jejich věku.

 Náš velký obdiv měly dvě disciplíny. Velké puzzle, jednotlivé díly byly obdélníky a po jejich složení vznikl obrázek o rozměrech cca 2,5 x 1,5 metr s pohádkovou tematikou. Další stanoviště bylo skládání krychlí – kostek do obrázku, tzv. KUBUS, ale tyto kostky měly rozměr 0,5 metru, tak že pořádně velké!, ale lehké neboť byly z kartonu. Krychle byly polepené částmi obrázku, který se po správném složení dětem objevil. Obrázky malovali žáci 1. stupně a byly to známé pohádkové výjevy z večerníčků, Křemílek a Vochomůrka, Krteček, Maková panenka… Celkem jich bylo 6, jak jistě každý ví, neboť ten malý kubus si každý někdy složil.

Pro děti bylo připraveno pohoštění, paní kuchařky ze školní jídelny upekly vynikající povidlové buchty a i tekutin byl dostatek. Než se všechny body spočítaly, tak se děti šly podívat na výuku do 2. třídy, no a pak už nás čekalo závěrečné vyhodnocení. Byl vyhlášen absolutní vítěz, ten kdo dosáhl ze všech dětí nejvíce bodů a následně bylo vyhlášeno umístění na 1. - 2. - 3. místě z každé školy. Hry se velice vydařily, vše proběhlo v optimistické náladě, děti byly spokojené a opravdu si to dopoledne užily tak, jak se patří. Velké poděkování patří pedagogickému sboru, ale i žákům, kteří se na akci aktivně podíleli a k dětem se chovali velice mile a ohleduplně.

 

detsky den 3 detsky den 2

 

detsky den 1