VÝLET KLADSKÁ

 

Ve středu 7. 6. 2017 55 dětí Broučkové, Kytičkové a Sluníčkové třídy s paní učitelkami a paní asistentkou v 8.00 hod. odjíždělo autobusem od MŠ na výlet. Cílem byla Kladská v Chráněné oblasti Slavkovský les. Zde nás čekali dva členové divadélka ,, Bedna “ s programem. Nejprve jsme se posilnili svačinkou, která na čerstvém vzduchu obzvlášť chutnala. A hurá na to. Podbíhání pod lanem, přetahovaná - holčičky proti klukům. Výtvarná dílnička – malování na sádrový tvar, který si každý donese domů. Hodinová vycházka kolem rybníka s poznáváním vzácných rostlin této oblasti, zvířat, pozorováním mokřin vyžadovala pozornost všech a chůzi pouze po dřevěné cestě. Po proběhnutí a občerstvení jsme společně shlédli připravené divadlo. Herci sklidili zasloužený potlesk a po rozloučení jsme nastupovali do autobusu. Cesta nám utekla, jak nic. Někteří usnuli, ale většina zpívala lidové písničky za doprovodu hry na ukulele paní uč. Marušky Tumpachové. Společné čarování ,, ...je hezky...“ snad pomohlo k rozehnání mraků. Ani nám nevadil silný vítr a chladnější počasí, protože sluníčko, které se ukazovalo z mraků, a hlavně dobrá nálada nás zahřály. Výlet se vydařil a těšíme se na další....Ale je 13,00 hod., musíme na oběd. Paní kuchařky už čekají.

 

vylet kladska

 

Zapsala: Ilona Chrobáková

Sandra Štréblová