Vánoční besídka

Ve středu 14. 12. 2016 se konala od 14:45 hod. tradiční „Vánoční besídka“. Po přivítání rodičů, prarodičů, sourozenců a přátel 24 dětí pod vedením p. uč. Sandry Štréblové a Ilony Chrobákové, předvedly pásmo písniček, básniček koled. Děti mely vždy rytmický doprovod. Ve dvojicích se uvolnily při tanečku „Čertíci“. Tři děti hrály na citerku. Po přestávce, kdy jsme připravili kulisy a převleky na divadlo, mohlo začít „Ledové království“. Malí „herci“ mluvili zřetelně, přiměřeně nahlas, užívali gesta, dobře na sebe navazovali. Na všech bylo vidět zaujetí, chuť ukázat co dovedou. V závěru byli oceněni bouřlivým potleskem. Všichni rozdali přáníčka, dáreček (kamínek pro štěstí). Společně jsme poseděli nad dobrůtkami a povídáním si zpříjemněli zbytek odpoledne. Dospěláci nemohli uvěřit, co vše se děti naučily a ocenili naši práci. Bylo to moc příjemné odpoledne.

 

vanocni besidka

 

Dne 21. 12. 2016 zapsala: Sandra Štréblová
Ilona Chrobáková