Vánoční besídka u Broučků

 

V pátek 9. 12. 2016 jsme se opět sešli v Broučkové třídě, abychom ukázali rodičům a jiným příbuzným pásmo, které jsme si pro ně připravili. Děti se naučily spoustu básniček, písniček, říkadel a tanečků, k některým písničkám zvládli i doprovod na hudební nástroje. Po pásmu následovala kratičká přestávka, děti se převlékly do kostýmů a zahrály pohádku o Zlatovlásce.

Za odměnu a velkou práci byli odměněni potleskem a všichni jsme se mohli  pustit do cukroví..

 

vanocni besidka broucci