Městská policie Karlovy Vary v naší mateřské škole

 

V úterý 10. 1. 2017 naši mateřskou školu navštívila příslušnice Městské policie Karlovy Vary tzv. strážnice. Besedy se zúčastnily starší děti a předškoláci nejprve z Broučků a hned poté z Kytiček a Sluníček.
Dětem se nejprve představila a jako první se děti seznámily s tím, co všechno musí mít policista u sebe a jak má být správně oblečen.Poté si řekly, co Městská policie dělá a jaké jsou její úkoly. Děti byly do besedy aktivně zapojeny, snažily se pojmenovat jak se jaké věci říká (uniforma, pouta, obušek, vysílačka..) a také si je mohly ohmatat a prohlédnout zblízka.

Poté si ukázaly a pojmenovaly obrázky na policejní uniformě (znak MP atp..). Dětem se líbilo, že měli někteří možnost si nechat nasadit pouta a vyzkoušet si čepici.

Na závěr si děti mohly vybrat, jestli si chtějí poslechnout příběh nebo si zahrát hru. Samozřejmě vyhrála hra. Na zemi byly rozprostřené obrázky s tématem dobré a špatné chování, bezpečnost. Vyvolané dítě si vybralo obrázek, řeklo kdo je na obrázku, co dělá, jestli je to správně nebo špatně a dle toho to přiřadí ke správnému smajlíku (smutný a šťastný).

 

policie v ms

 


Zapsala: Sandra Štréblová