,,Lesní Pedagogika“

 

V úterý 17.5.2017 se 15 starších dětí Sluníčkové a Broučkové třídy    s VOP K.Kalinovou , učitelkou I.Chrobákovou a studentkou SPgŠ na praxi Martinou Zókovou vydalo do Tuhnického lesa nad Pískovým hradem.

Zde se od 9:00 do 11:00 hod. konala akce ,,Lesní Pedagogika“

Pod profesionálním vedením paní Bartůňkové jsme hrovou formou poznávali přírodu v lese , děti získaly nové poznatky a zároveň uplatnily své znalosti o zvířatech , stromech , plodech ….

Skládaly dřevěné puzzle ve skupinkách. Za pomoci pana lesníka si každý sám uřízl kolečko opravdickou pilou. Samostatně ho vyhladily smirkovým papírem a orazítkované odnesly domů. Viděly sbírku brouků a motýlů. Nejvíce je bavily pohybové hry s využitím lan a chůze se zakrytýma očima. Zajímavé bylo i sbírání rostlin a výstava na paletě z papíru.

Krátké opakování a vyhodnocení s odměnami závěrem bylo tečkou za touto velice zdařilou akcí.

Paní Bartůňkové , panu lesníkovi a slečně asistentce patří veliký dík.

 

lesni pedagogika

 

Zapsala: I.Chrobáková

M.Zóková