Nadstandardní a doplňkové aktivity, projekty, akce OP:

 

výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením učitele ZUŠ, nadstandardní činnosti s dětmi připravujícími se na vstup do ZŠ - logopedické chvilky, grafomotorická cvičení. Během roku mají děti plánované aktivity a akce jako výlety za poznáním přírody a našeho krásného města a okolí. Navštěvují divadla, knihovny, SZŠ, mají karneval ke Dni dětí, vernisáž v Krajské knihovně spolu s rodiči, Velikonoční výstavu v Krajské knihovně a pasování na školáky.…