ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
V PODMÍNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola Sluníčko, Východní 6, třída Včeličky

 

Důležitým krokem k tomu, aby se děti naučily co nejsnáze číst a psát, je rozvíjení tzv. předčtenářských dovedností. Jsou to dovednosti, bez nichž je velice obtížné naučit se číst a psát. Tyto dovednosti zároveň rozvíjejí i mozkové oblasti. 

 1. Rozlišování prvků řeči
 2. Vizuální rozlišení písmen
 3. Grafomotorické schopnosti
 4. Láska ke knihám
 5. Rozvíjení aktivního naslouchání a porozumění slyšenému

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí. Teprve myšlením se zmocňujeme toho, co jsme přečetli.

Inspiraci pro rozvoj předčtenářské gramotnosti jsme nalezli u neziskové organizace CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, která od roku 2006 realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.

ČTEME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN.

 

Pravidelné čtení dítěti:

 • Uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
 • Podporuje psychický rozvoj
 • Posiluje sebevědomí
 • Rozvíjí jazyk, slovní zásobu, svobodu ve vyjadřování
 • Formuje čtecí a písemné návyky
 • Učí samostatně myslet
 • Rozvíjí představivost
 • Zlepšuje soustředění
 • Trénuje paměť
 • Přináší všeobecné znalosti
 • Učí hodnotám a rozlišování dobra a zla
 • Rozvíjí smysl pro humor
 • Je výbornou zábavou
 • Zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači
 • Je to únik z nudy
 • Je prevencí patologických jevů
 • Formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život
 • Je to nejlepší investice do úspěšné budoucnosti dítěte

Po dobré zkušenosti předchozích let navštěvujeme jednou měsíčně pobočku krajské knihovny v Lidické ulici, kde si mimo jiné půjčujeme knihy tematicky vhodné podle třídního a školního vzdělávacího plánu. Po domluvě učitelek s rodiči si nosí děti na dané téma knihy i z domova.

 

Jak dětem čteme:

 • Při výběru knih vždy zvažujeme intelektuální, společenskou a emoční úroveň dětí
 • Čteme každý den aspoň 20 minut
 • Čteme obrázkové knížky
 • Vždy seznamujeme s autorem knihy a ilustrátorem
 • V průběhu čtení často udržujeme zájem dětí občasnými otázkami na děj příběhu
 • Vyhýbáme se dlouhým popisným pasážím
 • V průběhu čtení často ukazujeme dětem ilustrace
 • Pokud čteme příběh na pokračování, začínáme tím, že se ptáme, co se stalo včera
 • Po přečtení příběhu dáváme dětem prostor k diskuzi
 • Čteme dostatečně pomalu a snažíme se vhodně modulovat barvu a sílu hlasu

Děti často kreslí nebo malují ilustrace k přečtenému příběhu a rády dramatizují s loutkami v koutku divadla příběhy o zvířátkách i jiné pohádky.

V

ŠICHNI CHCEME, ABY Z DĚTÍ VYROSTLY MOUDŘÍ, DOBŘÍ A ŠŤASTNÍ LIDÉ!

PROTO DĚTEM ČTĚME !!