Spolupráce s myslivci

 

Již od začátku školního roku si s dětmi povídáme o přírodě, zvířátkách, lesních plodech. Říkáme si říkanky o houbách, o pavoučkovi, zpíváme o motýlkovi, hrajeme si na housenku, pozorujeme hmyz živý i pod lupou. Navlékáme jeřabiny, počítáme houby, hladíme a očicháváme mech, zdobíme modelínové motýlky různými semínky.

Na výlet do lesa a setkání s myslivcem jsme se moc těšili. Počasí nám přálo, cestou jsme pozorovali podzimní zahrádky se slunečnicemi, jabloněmi, švestkami. Prohlédli jsme si památný buk, který nás omráčil svou mohutností. Nasbírali jsme pár bukvic, prohlédli si mapu a našli místo, kde se nalézáme.

To už nás čekal pan myslivec se svým loveckým psem Bendou. Zeptal se nás na zvířátka, která žijí v lese a vzpomněli jsme si i na lesní včely. Domluvili jsme se, jak zvířátkům můžeme pomoci a co vše jim na zimu nasbíráme. Dostali jsme za úkol nějaké zvířátko nakreslit, objevili jsme pár hub a borůvek. Z klacíků a mechu jsme vytvořili několik domečků a ohníčků, pěkně se v přírodě proběhli. Pes Benda nám předvedl, jak hledá piškoty a sami jsme si ho mohli nakrmit. Pan myslivec nám předvedl na vábničkách, jak se ozývají srnky, na píšťalce, jak se volají psi. Na rozloučenou nám daroval zvířátkové omalovánky.

Pobyt v lese utekl, jak voda, a my se těšíme, až se s panem myslivcem setkáme v zimě u krmelce.

 

Paní učitelky a děti ze školky Sluníčko – třídy Motýlků

 

spoluprace s myslivci