Masopust v naší školce

 

Oslava masopustu je v naší školce tradicí. Připravujeme se na něj už dlouho dopředu. Některé děti si samy připravují masky a kostýmy, jiné malují a modelují koláče, preclíky a kobližky. Ve třídách se budují jarmareční stánky, zdobí se okna, stěny, nafukují balonky. Povídáme si, co to masopust je, jak se dříve slavil, posloucháme veselé koledy, prohlížíme si obrázky a fotografie.

 

Ve středu 5. 2. Vypukl ve školce pravý masopustní rej. Děti přicházely v maskách, od rána zněla hudba, tančilo se, závodilo, skákalo v pytlích. Paní kuchařky smažily vdolečky, děti je v kuchyni navštívily, zazpívaly jim písničku. Nakonec jsme se všichni sešli u Včeliček, prohlédli jsme si masky kamarádů z ostatních tříd, zadováděli jsme si.

 

Děkujeme rodičům za pomoc s přípravou masek, paním kuchařkám za výborné vdolečky, paním uklízečkám za všemožnou pomoc a trpělivost při úklidu konfet. Děti a paní učitelky z MŠ Sluníčko

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii naší MŠ.

masopust