Jak to vše začalo.

 

Po vyhlášení soutěže MM o nejlepší úklid veřejného prostranství v rámci akce

„Chceme čisté město „, jsme se přihlásili  a 22.4.2013 se na „Den Země „naše Sluníčková školka zapojila do úklidu naší školní zahrady.

Naším heslem bylo „ Ať se město zelená“.

Zapojili se všechny děti z naší školky i ti nejmenší 3-letí pomáhaly.

Děti se na tento den moc těšily. Hodně jsme o plánované ekologické akci s dětmi mluvili.

Od města jsme dostali ochranné pomůcky – jednorázové rukavice a pytle.

S dětmi jsme připravili lopatky, kyblíky ,hrabičky, vozíky, košťata a kolečko.

Oblékli jsme si reflexní vestičky, vzali ochranné rukavice a  vše jme průběžně fotili .

Po té proběhl na školní zahradě  slavnostní nástup.

Po třídách jsme se rozdělili po celé zahradě. Děti s nadšením vyhrabávaly staré listí, sbíraly klacíky a vše nosily na hromadu. Z hromad jsme  nepořádek dávali do pytlů. Podařilo se nám jich naplnit hodně.

Po skončení úklidu naší zahrady měly děti na tvářích úsměv , byly spokojené, že máme krásnou ,čistou zahradu.Celou akci  jsme slavnostně ukončili velikým poděkováním, společnou  „Sluníčkovou  básničkou“  a samozřejmě sladkou odměnou a medailí.

Vše jsme zpracovali v tuto Prezentaci, za kterou jsme byli oceněni a vyhráli jsme 1.místo v kategorii Mateřských škol.

Moc děkujeme, velice si toho vážíme.

 

Děti a paní učitelky ze Sluníčkové školičky na Východní ulici

v Karlových Varech dne 26.6.2013

 

den zeme 1

 

den zeme 2

 

den zeme 3

 

den zeme 4