1. MŠ Karlovy Vary se aktivně zapojila do projektu

 

"KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ?",

 

který již od roku 2008 úspěšně realizuje nezisková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace města Cheb.  Ta má s očními vadami zkušenosti, protože její součástí je i stacionář pro děti s očními vadami. Z celorepublikového hlediska jde o unikátní projekt preventivního vyšetření zraku předškolních dětí pro všechny mateřské školy v kraji.

Vyšetření, které probíhá přímo v prostorách dané školky, je jednoduché, rychlé, bezbolestné, pomocí speciálního přístroje, který se kamerou zaměří na oči dítěte a přes počítač se vyhodnotí náznaky očních vad. Pokud je nález pozitivní, jsou rodiče informováni a vysláni na klasické vyšetření k očnímu specialistovi. Ročně je tímto způsobem vyšetřeno více než 6 tisíc dětí a mnohým z nich byla tak včas zjištěna vada zraku a mohla tím být poskytnuta včasná léčba.

Je žádoucí screening zraku dětí provádět každoročně, aby případná dioptrická vada byla včas léčena.

V roce 2012 bylo tímto způsobem v Karlovarském kraji vyšetřeno ze 109 MŠ celkem 2 440 dětí.  U 138 z nich byla přístrojem identifikována oční odchylka.

Projekt byl realizován pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla.

 

Leták

 

V MŠ STUDÁNKA proběhne vyšetření zraku v pondělí 6. října 2014

V MŠ SLUNÍČKO proběhne vyšetření zraku v pondělí 20. října 2014