Co nás čeká?

 

 

Květen 2017

Úterý 9. 5.         (náhradní termín) Zdravá pětka                                                  Motýlci, Včeličky

Středa 24. 5.      Divadlo Ondřej                                                                         celá MŠ

Pátek 26. 5.       Symfonický orchestr s pohádkou                                               Berušky, Motýlci, Včeličky

 

Každé pondělí   logopedický kroužek Cvičíme si jazýček                                    vybrané děti

Každá středa     angličtina                                                                                 přihlášené děti

Čtvrtek 1x za 14 dní Golfová školička Olšová Vrata                                            Včeličky

Čtvrtek 1x za 14 dní Zumba cvičení  Carpe Diem                                               Včeličky

 

 

Červen 2017

Čtvrtek 1. 6.      Karneval v MŠ ke Dni dětí                                                        celá MŠ

                        10:00    Strýček Charlie a jeho diskotéka                                   40,-

Středa 7. 6.       15.00 ukázková hodina pro rodiče dětí, které navštěvují kroužek angličtiny

Pátek 9. 6.         Výlet do EKO centra do Ostrova                                               Berušky

Úterý 13. 6.        Pasování na školáky – zveme rodiče dětí, které odcházejí do ZŠ

Středa 14. 6.      Výlet do Klášterce nad Ohří - pohádkový zámek                        Motýlci, Včeličky

 

Každá středa     angličtina                                                                                přihlášené děti

Čtvrtek 1x za 14 dní Golfová školička Olšová Vrata                                           Včeličky

 

Akce v jednotlivých třídách sledujte na nástěnkách v šatnách!