Platby prázdninového provozu r. 2017

 

Informace pro rodiče, kteří přihlásili své dítě k prázdninové docházce do 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7.

 

Doplatek prázdninového provozu bude probíhat pouze HOTOVOSTNÍ FORMOU u vedoucí školní jídelny v níže uvedených termínech.

Žádám rodiče o přesnou částku doplatku podle obdrženého avíza.

 

- na OP Východní 6: tel.606 677 286 (Štěrbová)
22. května, 7.00 – 15.00 hod

- na OP Krymská 12: tel.606 677 286 (Štěrbová)
23. května, 7.00 - 15.00 hod

 

- na OP Krymská 10: tel.606 677 286 (Štěrbová)
24. května, 7.00 - 15.00 hod

 

- na OP Hornická 66: tel.606 677 286 (Štěrbová)
26. května, 7.30 – 12.00 hod

 

V případě, že doplatek prázdninového provozu nebude řádně uhrazen v termínu do 26. 05. 2017, dítě nebude přijato k prázdninové docházce.

 

Vypracovala J.Štěrbová, VŠJ. Schválila Mgr. Bc. Z.Tichá, ředitelka mateřské školy, dne 28. 04. 2017.