Nadstandardní a doplňkové aktivity, projekty, akce OP:

 

logopedický kroužek Cvičíme si jazýčky, angličtina, golf, dětské ZUMBA cvičení, divadelní představení, pravidelné besedy v Krajské knihovně – pobočce v Lidické ulici, besídky, „Pasování na školáky“, spolupráce s Městskou policií, hasiči, ZŠ Komenského, kulturní pásmo pro seniory, organizace velikonočních výstav v Krajské knihovně, besedy, karneval, dopravní, sportovní i výtvarné soutěže, celoškolní akce, výlety…

  

Tyto doplňkové a nadstandardní činnosti nabízíme podle organizačních a personálních podmínek odloučeného pracoviště, podle zájmu rodičů, podle individuálních schopností a dovedností dětí.