Soutěžní dopoledne v ZŠ Dukla

Ve čtvrtek 7. ledna vyrazili naši předškoláci do velké tělocvičny v ZŠ Dukla, kde byl pro ně a další předškoláčky připraven soutěžní program. Paní učitelky z budoucích prvních tříd, Mgr. Michaela Holečková a Mgr. Pavla Valouchová a žáci devátých ročníků připravili dopoledne plné her a soutěží. Děti si ve štafetových soutěžích prověřily svoji zdatnost, rychlost, orientaci, hbitost a též důvtip a paměť. Za své výkony byly odměněny diplomy, sladkostmi a drobnými dárkovými předměty. V průběhu své návštěvy měly též možnost podívat se do tříd, kde probíhala výuka a kde měly příležitost ukázat, jak jsou připravené na úlohu budoucího prvňáčka. Na památku všechny děti obdržely pamětní list.

Pár foteček z této akce najdete na stránkách ZŠ Dukla.