LANOVÉ CENTRUM NA SV. LINHARTU
24.9.2013

Návštěvu Lanového centra absolvovaly děti ze školky Studánky v počtu 20 dětí, za doprovodu dvou učitelek a maminky Anetky, která též pomohla zajistit bezpečnost dětí během celé akce.

Provázejícími horolezci nám byly nabídnuty aktivity „Nízká lana“ a „Dětský okruh“, každá v ceně 50,- za jedno dítě.

Nízká lana znamenají chůzi po lanu ve výšce cca 30 cm od země s oporou druhého lana, které děti drží ve vzpažení. Děti si tuto aktivitu náramně užily a hezky se vydováděly. Při zdolávání atrakce projevily rovnováhu, sílu, odvahu i vynalézavost.

„Dětský okruh“, neboli chůze po různě náročných překážkách ve výšce cca 3m od země se zajištěním tzv. sedákem – popruhy s lanem na kladce, byl schůdnější pro děti, které na něm měly předchozí zkušenost s rodiči a dnes trasu zvládly s jen malou dopomocí. Pro děti, které si tuto lanovou trasu vybraly dnes poprvé, byla tato atrakce příliš náročná a bez dopomoci průvodců by se neobešly. Přesto projevily velkou až neuvěřitelnou odvahu a odhodlání s překážkou se poprat. 

Všechny děti měly radost z neobvyklého sportu a zábavy a těší se, že si návštěvu Lanového centra zopakujeme.

lanove centrum1 lanove centrum2

lanove centrum3 lanove centrum4

lanove centrum5