Město a vesnice
projekt vzájemné spolupráce
mezi MŠ Studánka a ZŠ a MŠ Abertamy

Pro město je specifický městský způsob života, který na rozdíl od venkovského je více neosobní, anonymní, účelový. Ve městě je vzduch znečištěný, děti jsou vystavovány nebezpečí z husté dopravy, přelidněnosti, lidské lhostejnosti – pramenící z anonymity.
Ve městě je více kulturního vyžití a volnočasového „organizovaného“ vyžití. Ve městě jsou kulturní památky, knihovny, lesoparky, parky odpočinku apod.
Na vesnici je život v soužití lidí  bližší. Užší je soužití s přírodou a se zvířaty.
Na vesnici je život poklidný – není zde takový spěch, nervozita a přetechnizovanost.
Je zde lepší vzduch a přírodní  životní podmínky. Na vesnici se děti volně pohybují, mají větší volnost pohybu. Pohybují se denně v přírodě. 

Hlavní rámcové cíle naší spolupráce:

-   Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání  (environmentální oblast – vesnice a město)
-  
Osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost
-  
Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

   přiměřená fyzická samostatnost – horské podmínky
   psychická samostatnost – v jiném prostředí
   sociální samostatnost – navazování nových přátelství
   základy kompetencí důležitých pro celý život

Průběžné cíle projektu: 

-   zaměření na environmentální výchovu ( rozdíly město – vesnice )
-  
příroda na vesnici – lesy, pole, louky, vodní zdroje, lesní zvěř….
-  
využití ve všech složkách PV podle aktuálního prožívání projektu a časového rozložení
-
   učíme  děti, aby se nebály komunikovat a spolupracovat  mezi sebou
-  
vedeme děti ke spolupodílení na společných činnostech
 vedeme děti k vyjadřování svých myšlenek, obav, radosti, starostí, pocitů a přání
-  
snažíme se, aby každé setkání  bylo pro děti pěkným zážitkem
-  
výměna zkušeností pedagogů
-  
zapojení rodičů – pomoc  a účast rodičů při organizaci výjezdů dětí do Mateřské školy v Abertamech a
    pomoc při návštěvách dětí z Abertam

 spoluprace se zs abertamy

Celé znění projektu najdete zde: Vzájemná spolupráce se ZŠ a MŠ Abertamy (pdf, 163 kB)