letadlo1

Přání na prázdniny

 

Přejeme všem dětem i jejich rodičům

slunné léto plné zajímavých zážitků a odpočinku.

 

Nechť se Vám vyhnou všechny karamboly, nehody a nemoce!

 

S některými se těšíme na viděnou o letním provozu (na naší MŠ),

s jinými se uvidíme až 1. září 2015

a u předškoláků doufáme, že se přijdou alespoň pochlubit s prvním vysvědčením.

 

Krásné léto všem přeje kolektiv z MŠ STUDÁNKA

 

parnik