Vzhledem k nesplněným kritériím ze strany zákonných zástupců,

kdy nedošlo k naplnění požadované kapacity zájemců

o celodenní vánoční provoz,  

NEBUDE

vánoční provoz zahájen.

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí ohledně zajištění

„vánočního prázdninového provozu“

v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

(dále jen 1.MŠ)

v období od 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

Vážení rodiče,

 

z důvodu minimálního zájmu o umístění vašich dětí v období vánočních svátků a konce roku 2016 vám oznamuji, že od pátku 23. 12. 2016 (včetně) do pondělí 2. 1. 2017 (včetně) nebude naše 1. MŠ zajišťovat „vánoční prázdninový provoz“ na odloučeném pracovišti U Brodu 73 – MŠ Kopretina (Karlovy Vary - Tašovice). Zároveň vás informuji o přerušení provozu všech ostatních odloučených pracovišť 1. MŠ ve stejném termínu, tj. v období od pátku 23. 12. 2016 (včetně) do pondělí 2. 1. 2017 (včetně).

Zahájení provozu nastane opět v úterý 3. 1. 2017.

Informace pro rodiče jsou přístupné na nástěnkách v šatnách jednotlivých odloučených pracovišť 1. MŠ a na webových stránkách mateřské školy. Všichni zákonní zástupci dětí budou s tímto rozhodnutím ředitelky mateřské školy náležitě seznámeni prostřednictvím svých třídních učitelek.

 

Vám všem přeji příjemně prožité adventní období v závěru letošního roku 2016.

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy                           

Karlovy Vary 9.11.2016

 

Odloučená pracoviště 1.MŠ K. Vary: Komenského 7, Krymská 10 + 12, U Brodu 73, Mozartova 4,

Východní 6, E. Destinnové 1, Hornická 66.

 

 

***

 

 

Informace o zajištění „vánočního prázdninového provozu“

v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

v období od 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

 

 

Vážení rodiče,

 

tímto vám oznamuji, že od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017 bude naše mateřská škola zajišťovat „vánoční prázdninový provoz“ na odloučeném pracovišti U Brodu 73 – MŠ Kopretina (Karlovy Vary - Tašovice). Provoz všech ostatních odloučených pracovišť 1. MŠ bude přerušen v období od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017. Zahájení provozu nastane opět v úterý 3. 1. 2017.

 

Jednotřídní MŠ Kopretina zajistí vánoční provoz ve dnech od 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 podle těchto kritérií:

1.      počet zapsaných zájemců o celodenní vánoční provoz nesmí být menší než 20, jinak nebude vánoční provoz zahájen

2.      provozní doba MŠ je stanovena v době od 6,30 – 16 hodin

 

Po zkušenostech z minulých let, kdy počet zájemců z řad zákonných zástupců o umístění svých dětí nepřesáhl v tomto období hranici 8 dětí, bude provoz všech ostatních odloučených pracovišť 1. MŠ přerušen v období od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017. Zahájení provozu pak nastane opět v úterý 3. 1. 2017.

 

Informace pro rodiče budou přístupné na nástěnkách v šatnách jednotlivých odloučených pracovišť 1.MŠ a na webových stránkách mateřské školy. Všichni zákonní zástupci dětí budou s tímto rozhodnutím ředitelky mateřské školy náležitě seznámeni prostřednictvím svých třídních učitelek, u kterých mohou své děti písemně přihlásit na přiložených jmenných seznamech, nejdéle však do 31. 10. 2016.

 

S pozdravem

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

V Karlových Varech 10. října 2016