Nadstandardní a doplňkové aktivity, projekty, akce OP:
 

Přehled nadstandardních aktivit ve školním roce 2015 - 2016
jejich časový harmonogram,  počty dětí  a dozor nad dětmi 

AJ :                     1 x týdně s lektorem  Wattsenglish 
                            čtvrtek 15:00 – 15:25 hodin
                            ve třídě Žabiček
                            cena: 2.450 Kč na celý školní rok

                            dozor: učitelka, která slouží odpolední
                         

divadla:              každý měsíc se ve školce koná divadlo
                            produkce je ve třídě Žabiček
                            dozor: učitelky, které mají v tu dobu přímou práci s dětmi
                            ceny: dohodou, faktura nebo hotovostní platba

solné jeskyně:    budou se účastnit třídy dle zájmu rodičů    

                                    

Spolupráce a nadstandardní činnosti:
Lekce Anglického jazyka se konají v odpoledních hodinách pod vedením lektorky, která do mateřské školy dochází. Lektorka má sepsanou odpovědnost za svěřené děti.  Spolupracujeme se Základními školami Dukelských hrdinů a Poštovní v Karlových Varech a s Pedagogickým centrem v Karlových Varech.

 

Nadstandardní činnosti a programy pro talentované děti:
jsou zařazovány podle organizačních možností, hlavně v nespavých činnostech  a po zkráceném poledním odpočinku. Cílená individuální péče je dětem poskytována dopoledne, ale i odpoledne po zkráceném poledním odpočinku. V každé třídě mají děti možnost relaxovat (v klidové části třídy - k tomuto účelu určené).

 

Ve školce během roku probíhají různé doplňkové akce:
Celoškolní akce svatý Martin s velkou zahradní slavností a lampiónovým průvodem, Mikulášská besídka s divadelním představením, vánoční zvonění a vánoční zpívání na veřejnosti. Zdobení vánočních stromečků u Alžbětinských lázní v době Adventu, vánoční a jarní dílny s rodiči, jarní výstava v krajské knihovně, vernisáž dětských prací v krajské knihovně, pasování prvňáčků na zahradě školy s velkou zahradní slavností, divadla, focení, výlety, ukázka práce policie a hasičů a návštěvy knihovny s předškoláky. Účastníme se sportovních soutěží a výtvarných soutěží. Z výtvarné soutěže městské policie si děti odnášejí ocenění za přední místa.  Další doplňkové akce se uskutečňují podle provozních a organizačních možností školy.

 

Nadstandardní projekty:
VUOP vytvořila  Environmentální projekt, Projekt vzájemné spolupráce s partnerskou školkou „Město a vesnice“  a projekt Svátek svatého Martina - tyto projekty  školka v nemalé míře využívá.

Učitelky vytvořily projekty: Pavouků se nebojíme aneb Nešlapej si po štěstí, Spolupráce s knihovnou, Předmatematická gramotnost v mateřské škole, Předčtenářská gramotnost v mateřské škole, Polytechnická výchova v mateřské škole,  Podpora zdravého pohybu v mateřské škole,  Lesní školka, Zdravé zoubky a Velikonoční pomlázka – všech těchto projektů využívá každá třída podle uvážení a dle souladu s jejich třídním projektem.