O nás

 

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary (IČ 00254657) je zřizovatelem 17ti mateřských škol (MŠ). K 1. 1. 2005 bylo sloučeno tehdejších 17 MŠ městem Karlovy Vary do dvou příspěvkových organizací:

 

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace  

IČO: 712 37 003; DIČ: CZ71237003

Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary, 

kontakt na ředitelství 1. MŠ:  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 606 677 289

                                               nebo:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                               číslo datové schránky 1. MŠ (ID): 7mxu27a

provozní doba ředitelství 1. MŠ: pondělí, úterý, čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin 

úřední hodiny řediltelky školy 1. MŠ: úterý 9:30 - 11:00 a 13:30 - 15:00 hodin,

po dohodě možno domluvit i jiný termín - tel. číslo ŘŠ: 776 142 100.

 

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace    (IČO: 712 37 011)

Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary,

kontakt: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 353 449 570

 

 

Organizační struktura

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ):

- je příspěvková organizace zřízená k 1.1.2005 statutárním městem Karlovy Vary

- hlavní činností organizace je poskytování všestranné péče dětem zpravidla ve věku od 3 – 6 let,

  provozování zařízení školního stravování včetně zajištění stravování zaměstnanců škol a třetích osob,

  a nákupu potravin podle § 119 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

- v současnosti sdružuje osm mateřských škol, odloučených pracovišť (OP)

- provozuje osm školních jídelen (všechna OP mají vlastní školní kuchyni a specifické stravování

  předškolních dětí)

- ředitelství 1. MŠ se nachází na adrese Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary (totožné s odloučeným

  pracovištěm v Komenského 7 - Doubí)

- statutárním orgánem školy je ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

- statutárním zástupcem pro pedagogickou oblast byla ředitelkou školy k 1. 9. 2014 jmenována 
  Ivana Bešťáková

- zástupcem pro oblast ekonomiky a hospodaření celé 1. MŠ byla ředitelkou školy k 1. 9. 2014 
  jmenována Ing. Lenka Kubánková

- zástupkyně ředitelky školy pro každé OP, tj. učitelky řídící odloučené pracoviště (VUOP), byly pověřeny

  řízením jednotlivých odloučených pracovišť

- schéma organizační struktury naleznete zde

 

Řízení předškolního vzdělávání

- zaměření jednotlivých OP jsou různorodá, vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro před-

  školní vzdělávání“ (RVP PV) a celoškolního vzdělávacího programu "KORÁLKY"

- v rámci 1. MŠ se pro každý nový školní rok otvírá speciální třída pro děti s vadami řeči a do dvou tříd

  se integrují děti se zdravotním postižením s odborným zajištěním speciálních pedagogů a jejich asistentů.