,,KAŽDÝ DEN JE JINÝ“

 

Filozofií školy je podporovat všestranný rozvoj dětí, ale v rozsahu jejich individuálních potřeb a možností, chránit jejich tělesné a duševní zdraví, rozvíjet jejich kladné sebepojetí a obohacovat jejich sociální zkušenosti.

Doplňkové aktivity s dětmi:

  • Angličtina s rodilým mluvčím
  • Flétničky
  • Logopedie - ,,Hrátky se slovíčky“
  • Dyspraxie – Cvičení s dětmi
  • Grafomotorická cvičení

Během celého dne vycházíme z potřeb dětí, které pro svůj organismus potřebují především volný pohyb, denní režim, zdravou  výživu a především tělesnou pohodu.

Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání  jako základu veškerého přirozeného poznávání, rozvoj komunikativních dovedností, vedeme děti k vzájemné toleranci a přátelství k druhým....