Platby prázdninového provozu r. 2017

 

Informace pro rodiče, kteří přihlásili své dítě k prázdninové docházce do 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7.

Doplatek prázdninového provozu bude probíhat pouze HOTOVOSTNÍ FORMOU u vedoucí školní jídelny v níže uvedených termínech.
Žádám rodiče o přesnou částku doplatku podle obdrženého avíza.

 

- na OP Tašovice: tel. 606 677 287 / Jaroslava Vybíralová
22. května 7.00 – 15.00 hod

- na OP E. Destinové: : tel. 606 677 287 / Jaroslava Vybíralová
23. května 7.00 – 15.00 hod

 

- na OP Mozartova : tel. 606 677 287 / Jaroslava Vybíralová

25. května 7.00 - 15.00 hod

 

V případě, že doplatek prázdninového provozu nebude řádně uhrazen v termínu do 29. 5. 2017, dítě nebude přijato k prázdninové docházce.


Vypracovala: J.Vybíralová VŠJ. Schválila: Mgr.Z.Tichá, ředitelka mateřské školy, dne 31.3.2017