Výlet do Ostrova

 

V pondělí 21. 3. 2016 jsme se s dětmi vypravili do Ostrova na gymnázium na interaktivní výuku s 3D programem. Akce se zúčastnilo 23 dětí.

Vyrazili jsme v 7,45h. Na místo jsme přijeli kolem 8h. U autobusu nás přivítal pan učitel Mgr. Vrba, který nás odvedl do učebny.  Dětem se představil a uvedl svoji výuku.

Nejprve se děti podívaly na 3D film „Zrození dinosaura“. Poté děti zodpověděly panu učiteli dotazy a vybarvily si vybraného dinosaura. Dalším filmem, který dětem pan učitel promítnul, byl film „Správné čištění zoubků“. Dále se děti při dalším filmu dozvěděly, jak se jmenují planety naší sluneční soustavy a zopakovaly si, co již znají z výuky ze školky. Pan učitel byl překvapen, že děti již v tomto věku znaly názvy planet. Pan učitel měl pro šikovné děti připravenou i sladkou odměnu. Na závěr si připravil film „ O zvířatech“. Během zhlédnutí filmu měly děti jmenovat zvířata, jež se na plátnu zobrazovala. Po rozhovoru o zvířatech si připravil pan učitel tablety a děti si vyzkoušely, jak můžou najít na mapě naši školku a svůj domov.

Po závěru akce se děti v učebně nasvačily a okolo 10,30 jsme vyjeli z Ostrova zpět do školky.

Dětem se akce velmi líbila. Největší úspěch měl film „Zrození dinosaura“ a práce s tabletem.

 

Zpracovala: Jana Picková

27. 3. 2016