Kurz plavání

 

Tato aktivita je doplňková, určena pro děti ve věku 5-6let.

Výuka bude probíhat pod vedením plavčíků.

Termín kurzu: duben 2016, vždy v pondělí od 10:00 hod, 10 lekcí

 

Cíle výuky:

- vštěpovat dětem základní hygienické návyky

- seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě

- učit je nebát se vody

- naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce: orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), potápění hlavy, skoky, pády do vody

- postupně a nenásilně děti seznamovat s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku

- některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci.