PŘIJÍMÁ OD 1. ZÁŘÍ 201ž DĚTI DO WALDORFSKÉ TŘÍDY

V MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA (ul. Komenského 7, K. Vary – Doubí)

 

Waldorfský program:

- je nejširším typem alternativního vzdělávání

- je založen na zákonitostech vývojových fází dítěte, proměnách a rozvoji jeho vnímání, povahy, vztahu ke světu a schopnosti učit se

- konkrétní práce s dětmi vychází z ročního a opakujícího se týdenního rytmu (Den pohádkový, Den pečení, Den malování, Den pracovních činností a Den hudebních činností)

- při vzdělávání je naplňován princip spolupráce – učitelů, rodičů a dětí

- děti mají prostor pro naplňování svých prožitků

 

waldorfska trida

 

Informace k podmínkám zařazení dětí do této třídy poskytne vedoucí učitelka odloučeného pracoviště Jana Pyszková telefonicky na t. č. 606677250.