Informace pro zákonné zástupce dětí ohledně zajištění „vánočního prázdninového provozu“ v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ) v období od 23. 12. 2015 - 31. 12. 2015

 

 

Vážení rodiče,

 

z důvodu minimálního zájmu o umístění vašich dětí v období vánočních svátků a konce roku 2015 Vám oznamuji, že od středy 23. 12. 2015 do čtvrtka 31. 12. 2015 nebude naše 1. MŠ zajišťovat „vánoční prázdninový provoz“ na odloučeném pracovišti U Brodu 73 – MŠ Kopretina (Karlovy Vary - Tašovice). Zároveň vás informuji o přerušení provozu všech ostatních odloučených pracovišť 1. MŠ v období od středy 23. 12. 2015 do neděle 3. 1. 2016.

 

Zahájení provozu nastane opět v pondělí 4. 1. 2016.

 

 

Informace pro rodiče jsou přístupné na nástěnkách v šatnách jednotlivých odloučených pracovišť 1. MŠ a na webových stránkách mateřské školy. Všichni zákonní zástupci dětí budou s tímto rozhodnutím ředitelky mateřské školy náležitě seznámeni prostřednictvím svých třídních učitelek.

 

 

Vám všem přeji příjemně prožité adventní období v závěru letošního roku 2015.

 

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy                            Karlovy Vary 5. 11. 2015